1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Thi đua - Khen thưởng

Hướng dẫn tổng kết công tác Hội và PTSV năm học 2012 - 2013
00:00 24/05/2013
Căn cứ Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013; căn cứ Hướng dẫn số 09 HD/HSV ngày 20/5/2013 của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Ban Thư ký Hội...
CHỈ TIÊU XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC
00:00 28/05/2008
Quy định tạm thời của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh về chỉ tiêu xét thi đua khen thưởng các cấp cho các tập thể, cá nhân trong năm học 2007 - 2008
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Văn phòng Hội Sinh viên, 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Số máy lẻ: 336     Fax: (038)3855269 Email: hoisinhvien@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Vinh
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.